Wedstrijdreglement:

1.    Er mag met maximaal twee personen in de boot gevist worden, de vis telt per boot en

dient ongestript ter weging aangeboden worden.

2.    Om 9 uur precies word er  gestart van achter een denkbeeldige startlijn (tussen de boeien)  ongeveer 300 meter uit de   kust evenwijdig aan het strand, voor het slag Beukel te ’s-Gravenzande.

3.    Het einde van de wedstrijd is om 14.00 uur precies, alle deelnemers moeten dan ook om 14.00 uur  bij de boeienlijn  zijn waar de vis bij de inleverboten (herkenbaar aan een grote vlag) ingeleverd kan worden.                                                                                                                                                                     

4.    Te laat achter de boeienlijn betekent automatisch diskwalificatie.

5.    Er mogen maximaal 4 hengels aan boord aanwezig zijn, reserve molens zijn toegestaan,

        er mag maximaal met 3 haken per hengel gevist worden, wissellijnen zijn toegestaan .

6.       Er wordt uitsluitend gevist op maatse vis.

        Alle gevangen maatse vis telt, behalve Makreel, Horsmakreel en Fint.

Als bij het wegen een ondermaatse vis en een van bovengenoemde vissoorten wordt aangetroffen zal er 1 kilo per aangetroffen ondermaatse vis afgetrokken worden van het totaalgewicht.

7.    Om de wedstrijd echt een wedstrijd te laten zijn en uit veiligheidoverweging en wilt u de wedstrijd vroegtijdig beëindigen, bent u verplicht uw zak, voorzien van label, bij een van de inleverboten in te leveren (ongeacht het tijdstip binnen de wedstrijd).

8.    Alle navigatie apparatuur is toegestaan.

9.    Het visgebied van de wedstrijd is volgens de meegeleverde waterkaart.

10.  De prijsuitreiking vindt die middag om ongeveer 17.00 uur plaats in het clubgebouw van

de WSV ’s-Gravenzande, de prijzen staan vast.

11.  De wedstrijdcommissie van ’s-Gravenzande stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel

opgelopen schade of onverhoopt letsel van de deelnemers of hun materialen .

12.  Eventuele protesten kunt u tot een uur na de wedstrijd indienen bij de wedstrijdcommissie van de WSV ’s-Gravenzande .

13.  Vis kan pas opgehaald worden als dit omgeroepen is, alleen als u in het bezit

bent van een label met daarop u nummer, wordt de vis aan u verstrekt.

14.  De controleboten zijn te allen tijde bevoegd om uw boot te controleren .

15.  Van deze regels kan worden afgeweken indien de wedstrijd commissie dit wenselijk

acht, eventuele wijzigingen worden dan op de wedstrijddag bekend gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Veel visplezier toegewenst

                                    De wedstrijdcommissie.

 

Open Zuid hollands kampioenschap kleinbootvissen 2013

INSCHRIJFFORMULIER

 

Wedstrijddatum: zaterdag 5 Oktober 2013, vistijd van 09:00 tot 14:00 uur.

Uitsteldata: zaterdag 19 Oktober en zaterdag 26 Oktober 2013

 

 

Georganiseerd door WSV’s-Gravenzande,

 

Naam Deelnemer:                     Dhr/Mevr. ___________________________________________

Adres:                                       ____________________________________________________

Postcode en Woonplaats:         ____________________________________________________

Telefoonnummer:                     ____________________________________________________

Naam vereniging:                     ___________________________________ (een vereniging per boot)

Naam medevisser:                    ____________________________________________________

Naam boot/nr bij de club:          ____________________________________________________

E-mail:                                       ____________________________________________________

 

Tewaterlating (aankruisen wat van toepassing is)

 

 Niet, ik kom over zee      WSV ’s-Gravenzande    

 

Communicatie (aan boord)

 

 Marifoon                         27 Mhz                                Mobiel nr._____________________

 

_____________________________________________________________________________

 

De inschrijvers verklaren akkoord te gaan met het door WSV ‘s-Gravenzande opgesteld wedstrijdreglement voor het Open zuid hollands kampioenschap kleinbootvissen en de NFB veiligheidseisen voor vaartuigen 2013. Deze kunt u verkrijgen via de secretariaten van WSV ’s-Gravenzande, de aangesloten verenigingen, via de website www.brandingsport.nl, of worden u door de organisatie op verzoek toegezonden of uitgereikt. De organisatie kan reglementen en veiligheidseisen aanvullen en/of wijzigen. De organisatie zal de verenigingssecretariaten, indien mogelijk, hiervan uiterlijk 4 weken voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte brengen middels een schrijven, evt. gecombineerd met een programmaboekje. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel aan personen en schade/diefstal van eigendommen.

 

Handtekening                                      Plaats                                      Datum

 

___________________                       ______________________     ______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving:                              Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-- per boot.

                              

Transport:                                  Voor transport over strand zijn tractoren beschikbaar op zaterdag vanaf 06.30 uur.

 

Wedstrijd:                                  Voor informatie kunt u terecht op onze website: www.wsv-sgravenzande.nl of bij:

                                                                  Ab Kouwenhoven   tel. 06 26056083                    Hans van Nieuwkerk              tel. 06 12608686

                                                                  Mark van Gijzen     tel. 06 29570528                    Willem Groenewegen              tel. 06 51483508

 

                                                                  Voor informatie over de doorgang van de wedstrijd kunt u de site van WSV ’s-Gravenzande www.wsv-sgravenzande.nl raadplegen of u kunt bellen op de vrijdag voor de wedstrijd tussen 13.00 en 18.00 uur naar een van de bovenstaande telefoonnummers.

 

Wedstrijdgebied