Aan de leden

Kadzandria bootvissersvereninging ,

 

Bij deze willen we onze leden op de hoogte stellen van de nieuwe wetregeling voor de recreatieve  visserij.

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 mei 2013.

Nr.WJZ/13046344 tot wijziging van de uitvoeringsregeling zeevisserij in verband met invoering van een verbod op het voor handen hebben van bepaalde hoeveelheden van recreatieve visserij afkomstige kabeljauw en zeebaars (“bag limit”).

Nieuwe wetregeling verschenen in “staatscourant” jaargang 2013 n°12981.

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2013.

 

-         het is verboden op zee , in het zeegebied , in de kustwateren, in de visserijzone of in de onmiddelijke nabijheid van die wateren meer dan 25 stuks dan wel meer dan

     20 kg.kabeljauw of zeebaars voorhanden te hebben.

Dit wil zeggen het totaalgewicht aan zeebaars , kabeljauw of een combinatie van  beide mag de 20 kilogram en het totaal aantal exemplaren de 25 stuks niet te boven gaan . Een overtreding vindt plaats indien de hoeveelheid aangetroffen zeebaars en kabeljauw te samen genomen één van beide of beide normen overschrijdt.

 

-         Het is verboden zeebaars of kabeljauw aan te landen die is gefileerd of is ontdaan van de kop.

 

Mogen wij dan ook vragen aan onze clubleden , deze nieuwe wetregeling in acht te nemen en de volledige wetgeving na te lezen op

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-12981.html

 

 

Met vriendelijke groeten

Secretaris- Kadzandria bootvisservereniging

i.o.v. het bestuur