LEDENVERGADERING  SEIZOEN 2013-2014

  

Beste Leden,

 

Zoals ieder jaar wordt er een ledenvergadering voorzien voor de clubleden.

Deze jaarlijkse vergadering gaat door op zaterdag 28 september 2013

Locatie :           Cafe “in de buitenlust “ (clublokaal recht tegenover de molen)

Aanvang :        17.00 uur

 

 

Overzicht van de vergadering:

-          Opening van de vergadering door de voorzitter.

-          Secretarisverslag

-          Financieel verslag

-          Algemene mededelingen: 

1 - Lidgeld bedraagt voor het nieuwe seizoen 70  euro. En dit te betalen        

      voor  1 november 2013

Indien niet betaald voor deze datum wordt de magneetsleutel  automatisch geblokkeerd.

      Wie na 1 november 2013 zijn lidgeld voldoet, betaalt  80 euro.

2 - Mocht er door bepaalde regelgevingen veranderingen in komen, dan wordt dit 

     gemeld bij het inschrijven.

3 - Dit jaar gaan we terug 5 wedstrijden vissen waarvan er 3 meetellen voor het         

                        klassement + vrije wedstrijd.

4 - onjuistheden of aanpassingen van adres , telefoonnummer, sleutelnummer …

      kunnen worden gemeld op het Secretariaat of via dirmar167@gmail.com

5 - Rondvraag

 

 

Hopelijk mogen wij al onze leden verwelkomen.

 

 

Bestuur Bootvissersvereniging  ‘Kadzandria’

 

dirmar167@gmail.com 

 

www.kadzandria.nl