Clublokaal en Correspondentie adres :
Bootvissersvereniging Kadzandria
p/a Zuidzandseweg 4
4506 HC Cadzand-Dorp
Tel. 0031-117-391388

Algemene inlichtingen :
 
sincfal@zeelandnet.nl

Website & Prikbord :
webmaster@kadzandria.nl
 
Voorwaarden om lid te worden van "Kadzandria".
Het lidgeld van onze vereniging bedraagt 70 € per jaar.

U dient zich aan te melden bij het bestuur onder opgave van
naam, adres, geboortedatum,
telefoon-/gsm-nummer en evt emailadres.
Van nieuwe leden wordt eenmalig entreegeld verlangd.
Het seizoen loopt van 1 november t/m 31 oktober.
Het bestuur beslist binnen 4 weken over Uw toelating.
Vanaf 125 boten
is een wachtlijst.

haventje

.